Termeni și condiții

NOTIUNI PRELIMINARE


Acest website (numit în continuare „site”, „website”) este operat de S.C Shine and Smile S.R.L cu sediul în Ghiroda, strada Apuseni, numarul 6, apartament 2, Timis, CUI 35688124, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J35/523/2016;

Utilizarea acestui site este condiționată de acceptarea și respectarea condițiilor generale de acces și de utilizare detaliate mai jos („Condiții generale”), precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Accesarea și utilizarea website-ului presupune în mod automat acceptarea implicită și necondiționată a Condițiilor Generale, care va prevala asupra oricăror alte înțelegeri, acorduri sau acte adiționale încheiate cu S.C Shine and Smile S.R.L.

 

Utilizatorul confirmă că a citit și a acceptat în totalitate termenii și condițiile de utilizare prezentate pe website.

 

Politica de confidențialitate, Politica privind modulele Cookie, precum și orice alte politici sau documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte din prezentii “Termeni și Condiții”. Prin acceptarea “Termenilor și Condiţiilor”, sunteţi, de asemenea, de acord cu Politica de confidențialitate SC Shine and Smile SRL, precum și cu toate celelalte Politici, orientari aplicabile in mediul online, precum și toate legile și reglementările în vigoare.

 

Dacă nu sunteți de acord cu prezentii “Termeni și Condiții”, vă rugăm să nu utilizați acest site web. SC Shine and Smile SRL isi rezervă dreptul de a modifica în orice moment “Termenii și Condiţiile”. Orice modificări aduse Termenilor și Condiţiilor vor intra în vigoare numai pentru accesarile sau vizitele noi pe site, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă “Termenilor si Condiţiilor”, înainte de fiecare operatiune, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.
Asigurati-va ca reveniti periodic la aceasta pagina pentru a va asigura ca sunteti familiarizat cu cea mai recenta versiune a acestor “Termeni si Conditii”. Puteti determina momentul cand “Termenii si Conditiile” au fost ultima data actualizati sau modificati, prin citirea mentiunii situata sub titlul “Termeni si Conditii SMILE UP ”, mentiune denumita “actualizati la data
de ….”

 

In masura in care exista un conflict intre acesti “Termeni si Conditii SMILE UP” si alti Termeni si Conditii suplimentari si speciali prezentati pe site, “Termenii si conditiile” suplimentare si speciale vor prevala. Acești “Termenii și Condiții” se aplică pe toate site-urile deținute și / sau operate de SC Shine and Smile SRL, incluzând insa fara a se limita la site-ul pe care sunt postati Termenii si Conditiile, precum și pe versiunile mobile ale acestora, rețele de socializare și aplicații (numite în mod colectiv, „Site-ul”), dar și serviciilor disponibile pe sau prin intermediul Site-ului („Serviciile”).

 

II. DEFINITIILE TERMENILOR FOLOSITI IN PREZENTUL DOCUMENT


Prezentii “Termeni și Condiții” se vor aplica tuturor accesarilor sau vizitelor pe site, precum și serviciilor prestate de către SC Shine and Smile SRL, prin intermediul site-ului său.
În cuprinsul prezentilor “Termeni și Condiții”, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație: COMUNICARE COMERCIALA – inseamna orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema enitatilor reunite sub denumirea de brand SMILEUP.
COOKIE – insemna un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcatîn memoriaunui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul acceseazăsite-ul web folosit in scopul de a asigura o interacțiune mai rapidăși mai ușoarăîntre utilizatori și site- urile web;
DATE CU CARACTER PERSONAL – orice informaţii referitoare la o persoanăfizicăidentificatăsau identificabilă; o persoanăidentificabilăeste acea persoanăcare poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

SMILE UP – inseamna denumirea de brand sub care se prezinta societatea S.C. Shine and Smile S.R.L., o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, persoana juridica romana, având sediul social în Ghiroda, strada Apuseni, numarul 6, apartament 2, jud. Timis – ROMANIA, înregistrată la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/523/2016, cod unic de înregistrare, 35688124,

 

LINK – inseamna o referinta, legatura, element de navigatie intr-un document electronic catre alte parti ale aceluiasi document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când acceseazăelementul de navigație;

 

NEWSLETTER – inseamna un buletin periodic comunicat de catre SMILE UP utilizatorilor sai care si-au expimat in mod expres consimatamntul pentru a primi astfel de comunicari, si care cuprinde stiri, informatii despre activitatile, proiectele, noutatile precum si serviciile furnizate de SMILE UP, destinate utilizatorilor sai;

 

OPERATOR – reprezinta societatile care se reunesc sub denumirea de brand SMILE UP;

 

SITE WEB – insemna site-ul www.smileup.clinic

 

SECTIUNE – inseamna o sectiune de pe site-ul www.smileup.clinic

 

SPAM – insemna orice comunicare comerciala nesolicitata interzisa de lege atata timp cat nu exista acordul explicit al destinatarului (utilizatorului). SMILE UP nu incurajeaza SPAM-ul si nu va proceda la asemenea comunicari catre utilizatorii sai;

 

STOCAREA – păstrarea pe orice fel de suport a datelor sau informatiilor;

 

UTILIZATOR – este orice persoana fizica care navigheaza pe site si vizualizeaza continutul de pe acesta fara a fi necesara o inregistrare cu un nume de cont si parola;

 

VIZITA – inseamna orice accesare de catre o persoana a site-ul www.smileup.clinic, sau a unei subsectiuni din acesta;

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectueazăasupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

 

III. UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

 

Veti putea naviga prin site-ul web și veti putea vizualiza continutul acestuia fără a va înregistra cu un nume de cont si o parola. Veti fi responsabil pentru toate accesarile sau vizitele efectuate pe site-ul web de catre dumneavoastră, indiferent dacăsunt sau nu autorizate de dumneavoastra. De asemenea, sunteti de acord: (i) să furnizati informații adevărate, exacte, actuale si complete despre dumneavoastra, și(ii) sămenținetiși săactualizati prompt informațiile furnizate pentru ca acestea sa fie adevarate, exacte, actuale si complete.Dacă furnizați orice informații care sunt false, inexacte, sau incomplete, sau SMILE UP are motive întemeiate de a suspecta că aceste informații sunt false, inexacte, sau incomplete are dreptul de a refuza orice solicitare si / sau de a nu da curs solicitarilor, la libera sa alegere.

 

Datele si informatiile furnizate de dumneavoastra sunt supuse Politicii de confidențialitate si Politicii de protectie a datelor cu caracter personal.

 

IV. POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest, pentru a va furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate. Cunoaștem importanța datelor dumneavoastră personale și ne angajăm să protejăm confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într- o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni şi Condiţii.

 

Respectăm confidenţialitatea tuturor pacienților şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor site- urilor noastre şi vom trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

 

Prelucrăm datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate sau indirect cu ocazia derulării raporturilor contractuale.

 

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea SMILE UP, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online/ formularul de programare online etc., precum și prin abonarea la newslettere (bineînţeles, doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere).

 

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni şi condiţii nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. SMILE UP nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

 

Ce date cu caracter personal prelucrează SMILE UP?


Prelucrarea datelor cu caracter personalreprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea. Pentru a accesa website-urile SMILE UP, nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

 

În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), SMILE UP vă poate solicita anumite date cu caracter personal.

 

În acest sens, SMILE UP va putea prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon, e-mail, adresa IP.

 

Cine sunt persoanele vizate?

 

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către SMILE UP, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:
Clienţii persoane fizice ai SMILE UP (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;
Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/ contractuali, furnizori, prestatori de servicii) şi ai instituţiilor/autorităţilor publice.

 

Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal


Dumneavoastră, în calitate de persoanăvizată, sunteţi obligaţi să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte.
Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii SMILE UP se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor SMILE UP.

 

Prin citirea prezentelor prevederi şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale catre SMILE UP, datelor personale în vederea accesării serviciilor SMILE UP, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimăîn mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internăşi dreptul comunitar-UE).

 

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim al SMILE UP persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor.

 

Spre exemplu, Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la evenimentele/târgurile/serviciile oferite de SMILE UP.

 

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?


Derularea activităţii comerciale/contractuale a SMILE UP ; Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de SMILE UP;
Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale  generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;
Management operaţional;
Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public; Activităţi de audit şi control/supraveghere;
Arhivare, scopuri statistice;
Colectare debite/Recuperare debite restante;
Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc.

 

SMILE UP va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastrăca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi fărăconsimţământul dumneavoastrăexpres şi anterior.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastrăcu caracter personal?


Destinatarii datelorpot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:
Clienţi persoane fizice ai SMILE UP (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor
comerciale/contractuale); furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai SMILE UP, autorităţi/instituţii publice;

 

Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:


Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

 

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către SMILE UP şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.
Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing) Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, e-mail, nr. telefon mobil) vor putea fi prelucrate de SMILE UP, cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile SMILE UP.

 

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de SMILE UP ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră.

 

Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea SMILE UP, va puteţi dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

 

În relaţia cu SMILE UP dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. Durata prelucrării datelor cu caracter personal
În vederea realizării scopului menţionat, SMILE UP prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor SMILE UP până în momentul în care persoana vizată sau
reprezentantul legal va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care SMILE UP prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SMILE UP durata de timp prevăzută în procedurile interne ale SMILE UP/sau vor fi distruse.

 

Ce măsuri de siguranţăsunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?


În vederea realizării scopului menţionat, SMILE UP prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de îndeplinire a atribuţiilor, până în momentul în care persoana vizată sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care SMILE UP prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizata sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SMILE UP pe durata de timp prevăzută în procedurile interne SMILE UP si/sau vor fi distruse.

 

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Odată ce sunt primite date personale, SMILE UP utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale. Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene De principiu,SMILE UP nu efectueazătransferuri de date în afara spațiului UE şi al Zonei EconomiceEuropene. In orice situație, acestea se pot face numaiîn condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră?


Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată SMILE UP, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

 

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către SMILE UP să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care SMILE UP demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, SMILE UP este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

 

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către SMILE UP constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de SMILE UP şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor din cadrul SMILE UP cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: office@smileup.clinic sau la următoarea adresa de corespondenţă: strada Apuseni, numarul 6, apartament 2, Ghiroda, Timis.

 

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciara. Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ul SMILE UP prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legăturăcu acestea.

 

Prin accesarea website-ului SMILE UP sau utilizarea serviciilor SMILE UP prin intermediul site- ului, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

 

V. COD DE CONDUITA APLICABIL PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI


In legatura cu utilizarea de catre dvs. a site-ului web precum si in legatura cu continutul pe care il completati dvs. ca si utilizator in formularul de contact pus la dispozitie de catre SMILE UP sunteti de acord ca nu veti proceda la urmatoarele actiuni si nici nu veti permite nimanui, direct sau indirect sa: comunicati, transmiteti sau puneti la dispozitie orice continut sau informatie pe care nu aveti dreptul sa o puneti ladispozitie in conformitate cu orice lege sau dispozitie contractuala; comunicati, transmiteti sau puneti la dispozitie, informații care nu sunt publice sau informatii personale care permit identificarea unei alte persoane, fărăconsimțământul explicit al acelei persoane; comunicati, transmiteti sau puneti la dispozitie, informații care incalca orice patent, marcăcomercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale vreunei părți în alt mod; restrictionati sau impiedicati accesul altor utilizatori in accesarea sau vizitarea site-ului, inclusiv dar fara a se limita la metode de „hacking” sau modificarea interfetei site-ului; accesarea sau incercarea de accesare a site-ului web sau a unor sectiuni ale acestuia prin oriec alt mijloc
decat prin interfata dedicata utilizatorilor; modificarea site-ului in orice mod sau orice forma, in scopul de a obține acces neautorizat la site; utilizarea site-ului sau a materialelor pentru orice scop ilegal; folosirea site-ului sau a a materialelor de pe site in orice scop ilegal, injust sau cu rea- credinta; exprimarea in md expres sau in mod implicit a unor declaratii, prezentandu-le ca fiind aprobate de SMILE UP, fara acordul SMILE UP acordat in prealabil, in forma scrisa; prezentarea ca fiind o alta persoana sau reprezentant al unei entitati, indiferent daca aceasta este o informative adevarata sau una fictiva, inclusiv ca si colaborator al SMILE UP sau reprezentant al SMILE UP; transmiterea oricarui conținut sau informație care este ilegal, fraudulos, amenintator, abuziv, calomnioase, defăimătoare, obscene, pornografice, de ură, vulgare sau in alt mod, sau încalcădrepturile noastre sau ale unei terțepărți, drepturi de proprietate intelectualăsau a altor drepturi; transmiterea oricarui material sau a unor informații care nusunt publice cu privire la societățile comerciale fărăautorizația de a face acest lucru; transmiterea oricarui secretcomercial al unei terțe părți; sau transmiterea oricaror reclame, solicitari, oportunități de investiții sau alte comunicări comerciale nesolicitate – denumite si mesaje SPAM (cu excepția celor permise în mod expres altfel de către noi); utilizarea site-ului pentru a face rău minorilor în orice fel; transmiterea oricarui program software sau a altor materiale care conțin viruși sau alte elemente de natură distructivă; modificarea, adaptarea, traducerea, vinderea, sau dezasamblarea oricarei parti a site-ului sau încercarea de a deriva orice cod sursăsau idei care stau la baza sau algoritmi de orice parte a Site-ului; eliminarea oricaror drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate conținute pe Site; comportamente de hartuire in mediul online; crearea de legaturi către orice pagină sau conținut de pe Site, fără autorizație scrisă obtinuta in prealabil de la reprezentantii SMILE UP; folosirea oricaror programe de tipul robot sau a unui dispozitiv manual sau automat pentru a prelua date sau reproduce informatiile sau structura de navigare sau prezentarea Site-ului sau conținutul fără acordul SMILE UP prealabil în scris, inclusiv în ceea ce privește orice imagine afișat pe site; culegerea sau colectarea de informatii despre vizitatorii site-ului fara acordul expres al acestora; încalcarea oricaror legi aplicabile local, național sau internațional, incluzând, dar fărăa se limita la acestea, precum șI orice regulamente cu putere de lege, dar si reglementarile europene. Acțiunile prezentate mai sus vor constitui o încălcare a acestor „Termeni si Conditii”.

 

De asemenea, prin acceptarea prezentilor „Termeni si Conditii” declarati ca ati înțeles cătransmiterea și procesarea tehnică a site-ului, inclusiv de conținut de utilizare, poate implica transmisii prin diferite rețele și modificări pentru a se conforma și adapta la cerințele tehnice de conectare la rețele sau dispozitive existente astazi in mediul online. În cazul în care alegeți să prezentati orice idei, sugestii, documente și / sau propuneri in cadrul formularului de contact pus la dispozitie de catre SMILE UP recunoașteți și sunteți de acord că: mesajele dumneavoastra nu conțin informații confidențiale sau protejate; SMILE UP nu este si nu poate fi raspunzator pentru continutul mesajelor transmise; SMILE UP nu este tinut de nici o obligație de confidențialitate, explicite sau implicite, cu privire la datele furnizate; SMILE UP are dreptul de a utiliza sau dezvălui (sau de a alege sănu utilizeze sau sa dezvăluie) aceste comunicari în orice scop, în orice mass-media din întreaga lume; mesajele si informatiile transmise de dvs. vor deveni în mod automat proprietatea SMILE UP fără nicio obligație fata de SMILE UP in relatia cu dumneavoastra;
dumneavoastra nu aveti dreptul la nici o compensație de orice fel de la SMILE UP în nici un caz.

 

VI. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI RESTRICTII LA UTILIZARE


Informațiile și materialele furnizate pe sau prin intermediul Site-ului, inclusiv orice conținut, date, text, desene, grafică, imagini, fotografii, ilustrații, clipuri audio și video, logo-uri, iconițe și link-uri (denumite în mod colectiv, „Materiale”) sunt deținute în mod exclusiv prin SMILE UP, și sunt menite să vă informeze cu privire la serviciile oferite sau descrise pe Site.
Sub rezerva respectării acestor „Termenii si Conditii”, puteți utiliza Materialele exclusiv pentru uzul personal, necomercial, cu condiția sănu eliminați nici un drept de autor sau alte drepturi de proprietate conținute de acestea.

 

Sub rezerva respectării acestor „Termenii si Conditii”, puteti utiliza Site-ul și Materialele exclusiv pentru uzul dvs. personal; cu condiția ca sănu utilizați, reproduce, modifica, afișa, efectua public, distribui, crea lucrări derivate sau eluda orice măsură tehnologicăprin care se controleazăîn mod eficient accesul la Site și / sau materiale în orice mod, inclusiv, fărăa se limita la, manual sau automat, în orice scop.

 

Folosirea Site-ului și a materialelor pentru orice alt scop decât cele autorizate în mod expres în acești „Termenii si Conditii”, este o încălcare a drepturilor de autor SMILE UP și a altor drepturi de proprietate, și este strict interzisă.

 

Site-ul, inclusiv partea software, baze de date, informațiile, conținutul, codurile de calculator, idei, knowhow și materiale (precum și toate modificările și lucrările derivate ale acestora, precum și orice proprietate intelectualăși alte drepturi legate de acestea sau care sunt conținute în acesta) inclusiv, fărăa se limita la, selectia, secventa „look and feel” și dispunerea elementelor, precum si
succesiunea „ferestrelor” este deținut și operat de SMILE UP și vor rămâne proprietatea exclusivă a SMILE UP.

 

Sunteti de acord ca Site-ul este protejat prin dreptul de autor, mărcile comerciale și alte legi. În plus, confirmați cănu dobânditi nici un drept de proprietate, prin utilizarea Site-ului sau a Materialelor, ca nu veti contesta în orice mod care ar putea afecta proprietatea SMILE UP a site- ului si continutul acestuia. Mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii afișate pe Site (denumite colectiv „Mărci”) sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate ale SMILE UP și ale furnizorilor SMILE UP. Mărcile comerciale pentru proprietatea SMILE UP,înregistrate sau neînregistrate, nu pot fi utilizate în legăturăcu orice serviciu care nu este oferit de SMILE UP în orice mod care ar putea să provoace confuzie in relatia cu clienții, sau în orice mod care denigreaza SMILE UP.

 

Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat ca acordarea, explicita sau implicita, sau în alt mod, unui drept de a utiliza orice marca comercială, fără permisiunea expresă scrisă a SMILE UP sau furnizori ai SMILE UP. Utilizarea necorespunzătoare a oricărei Mărci comerciale este interzisă, iar SMILE UP va pune în aplicare în conformitate cu dispozitiile legale drepturile sale de proprietate intelectualăîn astfel de mărci, inclusiv prin litigii de natura civila și / sau penala.

 

Mărcile comerciale deținute de SMILE UP pot fi identificate in lista marcilor publicate in Buletinele Oficiale de Proprietate Intelectuala.

 

VII. LINK-URI.


Ca un avantaj pentru utilizatorii noștri, putem furniza link-uri către site-uri web ale unor terțe părți. Daca folositi aceste link-uri, veti părăsi site-ul nostru. Relațiile cu terțe părți, prin intermediul acestor linkuri către acele site-uri sau aplicații ale terțelor părți privesc strict relatia dintre dumneavoastra si tertele parti.

 

Cu excepția cazului în care se precizeaza in mod expres altfel, SMILE UP nu este responsabil pentru conținutul, produsele sau serviciile oferite pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web, ori pentru orice actualizări sau modificări ale acestor site-uri, pentru utilizarea sau incapacitatea de a utiliza astfel de site-uri sau alte practici ale acestor site-uri, precum și faptul că SMILE UP oferă astfel de legături nu indică nici o aprobare sau susținere a oricărui material conținut pe orice site. Site-urile tertelor parti nu sunt sub controlul nostru, și nu vom face nici o reprezentare în ceea ce privește calitatea,adecvarea, funcționalitatea sau legalitatea oricăror site-uri la care putem oferi link-uri. SMILE UP isi declina orice responsabilitate pentru conținutul, legalitatea, decenta sau acuratețea informațiilor, precum și pentru orice produse și servicii, care apar pe orice site-ul / aplicatia terțelor parti.

 

Prin prezentii „Termeni si Conditii” exonerati in mod complet, irevocabil, dar și pentru totdeauna SMILE UP și renunțati la orice pretenție sau cerere ați putea avea împotriva SMILE UP cu privire la astfel de linkuri sau site-uri ale partilor terte.

 

VIII. ACCESUL MINORILOR


SMILE UP încurajează părinții să utilizeze supravegherea parentală corespunzătoare pentru a stabili dacă acordati autorizație copiilor minori pentru a accesa Site-ul. Protecțiile care asigura un control parental (cum ar fi serviciile de hardware, software sau de filtrare) sunt disponibile în comerț, acestea putandu-va ajuta la limitarea accesului la materialul care este dăunător pentru minori.

 

IX. POSIBILA INCALCARE A TERMENILOR SI CONDITIILOR. DAUNE-INTERESE.


Incalcarea acestor “Termeni si Conditii”, inclusiv folosirea neautorizata a site-ului, pot fi cercetate si se pot lua masuri impotriva acestora, inclusiv insa fara a se limita la procese civile, penale sau de alta natura. Intelegeti si sunteti de acord ca ramane la libera alegere a SMILE UP, si fara o notificare prealabila, ca SMILE UP poate restrictiona sau bloca accesul dumneavoastra la site sau la serviciile oferite de acesta, poate anula anumite evenimente, poate refuza sa onoreze anumite servicii in derulare sau servicii viitoare care au legatura cu dumneavoastra ori cu o persoana care actioneaza in mod concertat cu dumneavoastra, daca SMILE UP considera ca “Termenii si Conditiile”, drepturile SMILE UP sau drepturile altui vizitator sau site sunt incalcate.

 

X. DECLARATIE DE DECLINARE A RESPONSABILITATII


Site-ul, materialele prezentate pe acesta si orice serviciu obtinut prin intermediul prezentului site sunt furnizate ca atare fara nici un fel de garantie expresa sau implicita.
Va asumati toata raspunderea si riscurile care ar putea reiesi din folosirea site-ului si din increderea acordata acestuia. Nici o opinie, sfat sau declaratie a SMILE UP, fie ca este facuta prin intermediul siteului sau in alta modalitate, nu creeaza nici un fel de garantie. SMILE UP nu ofera nici o garantie, aprobare si nici nu isi asuma responsabilitatea pentru orice serviciu
publicat sau oferit de catre o terta parte prin acest site sau prin orice link, banner sau alt fel de publicitate, iar SMILEUP nu va fi parte in nici un mod in eventuale tranzactii derulate intre dumenavaostra si o terta parte. Utilizarea site-ului si a altor materiale prezentate pe site se face pe propria dumneavoastra raspundere. De asemenea, veti fi singura persona raspunzatoare pentru orice dauna cauzata sistemului din computerul dumneavoastra sau pentru pierderea de date care ar putea rezulta din descarcarea a oricaror astfel de materiale. Sfaturile sau informatiile, fie ca sunt acordate oral fie in scris, obtinute de dumenavaostra din partea SMILE UP si / sau a oricaror entitati care alcatuiesc acest brand sau prin acest site nu va crea nici o garantie care nu este stipulata in mod explicit. Site-ul sau materialele pot include inadvertențe, erori, informații ori materiale care încalcăacești termeni de utilizare. În plus, modificările neautorizate pot fi făcute de către terțe părți site-ului sau materialelor. Cu toate căîncercăm să asiguram integritatea Site-ului, nu garantam cu privire la caracterul complet și la corectitudinea Site-ului. În cazul în care apare o situație în care caracterul complet și corectitudinea site-ului este pusa la indoiala, vărugăm să nec ontactați la adresa de e-mail: office@smileup.clinic ,iar dacă este posibil, cu o descriere a materialului care urmeazăsăfie verificat și locația (URL) în cazul în care un astfel de material poate fi gasit pe site, precum și informații suficiente pentru a ne permite să vă contactam. Vom încerca să solutionam problemele dumneavoastră cât mai curând posibil, avand in vedere o perioada rezonabila de timp.

 

XI. RASPUNDERE


In cadrul limitelor legale, sunteti de acord si va asumati in mod expres faptul ca nici SMILE UP si nici entitatile care alcatuiesc acest brand, asociatii lor, furnizorii lor, colaboratorii ori reprezentantii nu sunt si nu vor fi tinuti raspunzatori fata de dvs. sau orice tert pentru orice incidente, consecinte, daune directe sau indirecte (inclusiv dar fara a se limita la pierderea unor afaceri, pierderea unor date sau informatii ori pierderea profitului) in temeiul oricarui contract sau neglijenta in legatura cu site-ul sau materialele prezentate pe site.

 

XII. PUBLICITATE


Newsletterele SMILE UP sunt transmise prin intermediul entitatilor care formeaza brandul SMILE UP. Astfel, sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor. In momentul in care, utilizatorul completeaza formularul de contact pus la dispozitie de catre SMILE UP, acesta are posibilitatea sa isi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Optiunea cu privire la
acordul emis de catre Client, poate fi modificata in orice moment, prin completarea formularului de dezabonare pus la dispozitie pe pagina principala, denumita si „Home Page”. Renuntarea la primirea Newslettere-lor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru prezentii „Termeni si Conditii”.

 

XIII. LEGISLATIA APLICABILA SI JURISDICTIE


Utilizarea prezentului site, a materialelor acestuia precum si a serviciilor la care aveti acces prin intermediul acestui site sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legislația română și a Uniunii Europene. Orice eventual litigiu care rezulta din sau in legatura cu folosirea site-ului, cu materialele prezentate pe acesta, precum si in legatura cu seviciile la care aveti acces prin intermediul acestui site se va solutiona pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de pe raza Municipiului Timisoara.

 

XIV. INCETAREA


Acești “Termeni si Conditii” vor rămâne în vigoare pânăla incetarea lor, în conformitate cu dispozitiile inserate in prezentii “Termeni si Conditii. SMILE UP își rezervă dreptul de a restrictiona accesul la utilizarea site-ului în orice moment și fără notificare prealabilă sau orice altă formă de notificare prealabilă și fără intervenția instanțelor judecătorești dacă constată sau are suspiciuni serioase că Utilizatorul nu respectă Termenii și condițiile sau alte politici publicate in cadrul site-ului.

 

XV. ALTE CLAUZE


Nulitatea oricărei clauze a Termenilor și condițiilor, parțială sau integrală, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau părți de clauze. În cazul în care anumite clauze ale Termenilor si condițiilor devin inoperante în întregime sau parțial, sau in cazul în care un punct nu a fost inclus în Termeni și condiții, acestea nu vor afecta valabilitatea celorlalte clauze. Clauza inoperantă sau nemenționată va fi înlocuită cu o clauza corespunzătoare care, în măsura acceptabilă legal, se apropie cel mai mult de ceea ce Părțile contractante au intenționat sau, urmărind concepția și exprimarea Termenilor și condițiilor, se obține ceea ce se intenționează după avizarea despre clauza lipsă sau inoperantă. SMILE UP își rezervă dreptul de a modifica/completa Termenii și Condițiile de utilizare, în orice moment, modificarile/completarile urmând a fi publicate pe site. Prin continuarea accesarii site-ului ulterior intrării în vigoare a unor modificări/completări, Utilizatorul este de acord să le respecte. Utilizatorul are obligația să verifice periodic Termenii și Condițiile. Site-ul, Serviciile, incluzând, însă fără limitare la orice modificări, completări, revizuiri și/sau derivate ale acestora, drepturi de proprietate intelectuală conexe sunt deținute de către SMILE UP și protejate de dreptul de autor, marca și alte reglementări legale și tratate internaționale.
SMILE UP are dreptul, în orice moment, sămodifice, săsuspende sau săînceteze activitatea online a siteului precum si prestarile de servicii SMILE UP parţial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fărănotificare prealabilă. SMILE UP nu va fi responsabilăpentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilităţii serviciului sau, fărăca prin aceastăprevedere săse aducăatingere drepturilor pe care legea le recunoaște consumatorilor. De asemenea, serviciile confirmate de către SMILE UP, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de SMILE UP.

 

Acești “Termeni si Conditii” vor rămâne în vigoare si isi vor produce efectele, pe toata perioada pe parcursul careia sunteți un utilizator al site-ului și în cazul in careîncetati sa mai aveti calitatea de utilizator al site-ului, va trebui sa respectati in continuare obligațiile din acești Termeni de utilizare, inclusiv orice obligații de despăgubire și limitările de răspundere. Daca nu sunteti de acord cu prezentii “Termeni si Conditii” va rugam sa nu utilizati acest site.

REDESCOPERĂ BUCURIA DE A ZÂMBI

Pentru zâmbetul care te definește!

REDESCOPERĂ BUCURIA DE A ZÂMBI

Pentru zâmbetul care te definește!